-->
Home → Penjelasan Pokok Ajaran dalam Agama Islam

Penjelasan Pokok Ajaran dalam Agama Islam

Sunday, 16 March 2014
Penjelasan Pokok Ajaran dalam Agama Islam ~ Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini admin Blognya Azwar sebagai media pendidikan akan berbagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian. Kiranya ilmu pengetahuan Agama bisa bermanfaat buat menambah wawasan kita yaitu tentang pokok ajaran islam. Memang seharusnya kita sebagai seorang muslim, sangat patut kita mengetahui hal ini guna memantapkan aqidah yang tertanam sejak lahir hingga saatnya kita berpulang kelak. Berikut kami akan mengulas dengan ringkas.

1. AQIDAH

Aqidah secara etiologi adalah ikatan sangkutan. Secara teknis artinya kepercayaan, keyakinan, iman. Aqidah adalah bagian asas atau dasar. Jadi, secara bahasa Aqidah adalah sesuatu yang telah dipercayai / diyakini benar.

Adapun secara terminology menurut Ulama Islam, aqidah ialah kepercayaan yang sesuai dengan kenyataan yang dapat dikuatkan dengan dalil.

Aqidah membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan Allah dan sifat-sifat-Nya, yang berkaitan dengan rasul-rasul-Nya, dan juga yang berkaitan dengan malaikat, kitab-kitab, hari akhir, dan takdir (qodho dan qodar).

Dijelaskan pada firman Allah dalam Surat Al-Baqarah : 49
 
Artinya    : “Sesungguhnya Kami telah menjadikan segala sesuatu dengan kadar (ketentuan).” (QS. Al-Qomar : 49)

Berdasarkan nas-nas yang tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa rukun iman itu ada 6, yaitu : iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada rasul-rasul, iman kepada hari akhirat, dan iman kepada qadha dan qadar.
 

2. SYARIAT

Perkataan syari’at (syari’ah) (dalam bahasa arab) berasal dari kata syari’, secara harfiah berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Syari’at adalah suatu jalan hidup yang ditetapkan oleh Allah sebagai patokan hidup setiap muslim. Secara sederhana hukum syari’at adalah semua ketentuan hukum yang disebut langsung oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Pembagian hukum syari’at Islam berdasarkan kerangka dasar agama Islam. 

  • Ibadah (Rukun Islam) 
  1. Syahadat
  2. Sholat
  3. Zakat
  4. Puasa  
  5. Haji 
  • Mu’amalah 
  1. Hukum
  2. Pendidikan
   
Sekiranya cukup sekian dari saya mengenai Pokok-Pokok Ajaran dalam Agama Islam. Mohon maaf bilamana terdapat kekurangan dalam uraian diatas, ada baiknya bila mempunyai masukan harap memberi komentar. Sekian dari saya, semoga apa yang terdapat diatas bermanfaat buat kita semua. Terima Kasih
Tag »