-->
Home → Wujud Wacana

Wujud Wacana

Monday, 23 February 2015
Wujud Wacana - Setelah sebelumnya kita mengulas tentang Prinsip Dasar Wacana, Pengertian Wacana Bahasa Indonesia dan Wacana Lisan dan Tulisan. Maka sekarang kita perlu mengetahui tentang seperti apa wujud wacana itu. Secara garis besarnya yang akan kita bahas wujud wacana itu adalah Dari segi realitas dan Segi ediam komunikasi. Berikut penjelasan singkat keduanya.

1. Dari segi realitas.
Sebuah wacana dapat berbentuk rangkaian kebahasaan dengan semua kelengkapan struktural bahasa seperti apa adanya. Pada pihak lain, wacana berwujud sebagai rangkaian nonbahasa seperti rangkaian isyarat, dan tanda-tanda yang bermakna bahasa. Isyarat tersebut dapat berupa gerakan mata, gerakan bibir, gerakan kepala, perubahan raut wajah/muka, dan lain-lain. Ada juga isyarat yang melalui gerak-gerik anggota tubuh, misal: gerakan tangan, gerakan kaki, gerakan seluruh badan seperti pantomim.

2. Sebagai media komunikasi.
Sebagai media komunikasi wujud wacana dapat berupa rangkaian ujar atau tuturan liasan maupun tulisan.

Demikan Wujud Wacana yang bisa kami ulas pada kesempatan kali ini, moga saja bermanfaat untuk menambah pengetahuan/wawasa kita soal Bahasa Indonesia. Namun, jangan lupa baca juga Jenis-Jenis Wacana.